Aanpassing kilometervergoeding op 01/04/2024

2 april 2024

Wanneer een werknemer of leidinggevende zijn of haar eigen voertuig, motor of bromfiets gebruikt om werkgerelateerde taken uit te voeren, is de werkgever verplicht om hem of haar een vergoeding te betalen. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor kosten die de werknemer maakt ten behoeve van het bedrijf, zoals slijtage, onderhoud, verzekering of gebruikte brandstof.

Wat is de hoogte van de kilometervergoeding?

Het forfaitaire bedrag dat door het bedrijf kan worden vergoed, wordt vanaf 1 april 2024 aangepast.
De vergoeding wordt 0,4265 euro per kilometer voor degenen die kwartaalindexatie volgen en 0,4280 euro per kilometer voor degenen die jaarindexatie volgen.

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen om een financiële bijdrage te leveren?

· De begunstigde moet een band hebben met het bedrijf en œten voordele van het bedrijf werken. De begunstigde kan dus een werknemer, een partner of een directeur zijn.

Het gebruikte voertuig moet een persoonlijk voertuig van de begunstigde zijn. Dit geldt dus niet voor bedrijfsauto's.
· Voor alle reizen moet documentatie worden verstrekt, met inbegrip van de datum, bestemming, route, doel van de reis en de afgelegde afstand.
· De werkgeversbijdrage is 0,4265 euro/km voor degenen die kwartaalindexatie volgen en 0,4280 euro/km voor degenen die jaarindexatie volgen.

Hoe zit het met de belasting?

De kilometervergoeding is niet onderworpen aan de beroepsrekening en is niet onderworpen aan een aftrek voor socialezekerheidsbijdragen. In feite wordt het beschouwd als eigen kosten van de werkgever en niet als compensatie. Als het plafond echter in de loop van het jaar wordt overschreden, heeft de belastingdienst het recht om de werkelijke kosten van het voertuig te vragen.

De werkgever kan bovendien besluiten om de werknemer de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden in plaats van het hierboven vermelde forfaitaire bedrag. In dit geval zijn ze niet vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en de beroepsrekening en moeten ze worden gemaakt op basis van bewijsstukken.

Aanpassing kilometervergoeding op 01/04/2024

Recente artikelen

Blijf op de hoogte door ons nieuws te volgen.

Wilt u ons nieuws in uw inbox ontvangen?